Phân bột nếp lọc

Đặt một cái rây bằng khăn vải mịn vào một cái bát lớn và đổ nước gạo mới xay vào.

Tiếp theo, bạn đậy chặt nắp rây lại, đợi nước đổ xuống bát, để bột nghỉ trên khăn.

[ad_1]
[ad_2]

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *